ลักษณะของห้องประชุมที่ดีต้องเป็นอย่างไร

www.okseminar.com

การประชุมที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ไม่ใช่เพียงแค่หัวข้อของการประชุมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายสิ่ง ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการประชุม ลักษณะของห้องประชุม okseminar ที่ดี จะช่วยให้การประชุมราบรื่น และได้ผลลัพธ์ที่ดีตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะมีกากรจัดประชุม หรือว่าเช่าห้องประชุมก็ตาม จึงต้องมีการตรวจสอบองค์ประกอบสำคัญ ของการประชุมดังนี้

-ห้องประชุมเหมาะสม เพราะการประชุมมีหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมใหญ่ การประชุมย่อย หรือการประชุมแบบส่วนตัว ซึ่งการประชุมแต่ละแบบจะมีคนเข้าร่วมประชุมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นในการเลือกห้องสำหรับประชุม จึงตองเลือกห้องให้เหมาะสมกับลักษณะของการประชุมด้วย อย่างเช่นการประชุมแบบส่วนตัว จะต้องเป็นแบบส่วนตัวจริงๆ ไม่มีเสียงรบกวนรอบด้าน และก็ไม่ให้ใครได้ยินเสียจากการประชุมจากในห้องด้วย

-อุปกรณ์ครบ ในการจัดห้องประชุมเองหรือว่าการเช่าห้องประชุมกับ okseminar จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการประชุมด้วย เช่นอุปกรณ์สำหรับการฉายสไลด์ พ้อยเตอร์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงต่างๆ โต๊ะเก้าอีกที่เพียงพอ เหล่านี้จำเป็นต่อการประชุมทั้งสิ้น ยิ่งถ้าหากเป็นการประชุมขนาดใหญ่ การเตรียมงานก็ต้องรอบคอบมากกว่าเดิม

-แสงสว่างเพียงพอ ลักษณะของห้องประชุมที่ดีนั้น ไม่ควรมือจนเกินไปจนทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมรู้สึกไม่สบายตา ควรเป็นห้องที่มีแสงสว่างพอเพียงสำหรับการประชุม หรือไม่สว่างจนเกินไปจนทำให้แสบตา อีกอย่างคือห้องควรตกแต่งให้เหมือนเป็นห้องประชุมที่แท้จริง เพื่อบรรยากาศที่ดีในการประชุม

-ห้องรับรอบ ห้องน้ำ ในการประชุมแต่ละครั้งก็ต้องมีการพักเบรกบ้าง การเลือกเช่าห้องประชุมที่ไหนก็ตาม ควรเลือก okseminar ว่ามีห้องน้ำและห้องรับรองเพียงพอสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมหรือไม่ เพื่อตัดปัญหาห้องน้ำไม่พอใช้ และห้องรับรองไม่พอสำหรับการพักเบรก

-อาหารว่าง หากมีการประชุมที่ยาวนานหลายชั่วโมง นอกจากการพักเรกแล้ว อาหารว่าก็จำเป็นเช่นกันในการช่วยเพิ่มพลังงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม อาจจะเป็นขนม ชา กาแฟ ที่เตรียมเอไวให้อย่างเพียบพร้อมแล้ว เพื่อความสะดวกสบาย

-ราคาเหมาะสม ออฟฟิศหลายแห่งก็ไม่มีห้องประชุมเป็นของตัวเอง จึงมักจะเลือกใช้บริการเช่าห้องประชุมกับ okseminar อยู่เสมอ ก่อนที่จะเลือกเช่าห้องประชุมที่ไหน ควรดูราคาพร้อมกับการให้บริการของแต่ละที่ ว่ามีความเหมาะสมกับห้องประชุมและการให้บริการหรือไม่ เพื่อให้คุ้มค่ากับการเช่าของเรา

ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีห้องประชุมที่ทันสมัยเหมาะกับการประชุมทุกรูปแบบ มาให้เราได้เลือกมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพ การเลือกห้องประชุม okseminar ที่ดี ควรจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้น เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าร่วมประชุมเอง ก็ได้ประโยชน์จากการประชุมในครั้งนั้นด้วย

และสิ่งหนึ่งที่ถือว่าสำคัญไม่แพ้กันเลย ในการประชุมก็คือการตรวจสอบและสังเกตข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีการประเมินผลลัพธ์ของการประชุมเอาไว้ด้วย เพื่อที่จะได้นำข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่างๆ เอามาปรับใช้ในการประชุมครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม ซึ่งถ้าปรับแก้ไขข้อบกพร่องในการประชุมไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนในการประชุมแล้ว

สอบถามข้อมูลห้องประชุมสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.okseminar.com