Tag: รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

หลักในการพิจารณาเลือกงาน ของนักศึกษาจบใหม่หลักในการพิจารณาเลือกงาน ของนักศึกษาจบใหม่

ชีวิตในการเรียน และการทำงาน สองสิ่งนี้คือความสำคัญที่สุดที่คนทุกคนต้องเจอเหมือนกัน โดยเฉพาะการทำงาน คนจะเรียนสูงหรือต่ำเพียงไหน ก็หลีกเลี่ยงการทำงานไม่ได้ เพราะมันคือสิ่งที่จะช่วยเลี้ยงชีพของเรา และคนในครอบครัวที่เราดูแล การตัดสินใจเลือกงาน หรือเลือกอาชีพที่จะทำ เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจ และเลือกให้ดี ว่าเราจะ รับสมัครงานแบบไหน ตำแหน่งอะไร และเราจะตัดสินใจเลือกอย่างไร ให้งานที่เราเลือกนั้นมันเหมาะกับตัวเรา และดีที่สุดด้วย -ดูคุณสมบัติของเราก่อน เราจะ รับสมัครงานอะไรตำแหน่งไหน สิ่งที่เราต้องมีและต้องรู้ก่อนก็คือ เรามีถนัดในด้านใด มีความรู้ความสามารถในด้านใดบ้าง ที่เราคิดว่ามันจะสามารถนำไปใช้ในการทำงานของเราได้ ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ บางคนก็อาจจะวางแผนมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำงานจริงๆ -ดูความต้องการของตลาด